Лот №: 16
Яковлів А. Українсько-московські договори в XVII–XVIIІ віках. 1934

Варшава: З друкарні Наукового товариства імени Шевченка у Львові, 1934. — [1] арк., 175, [4] с., [1] арк. — (Праці Українського наукового інституту. Том XIX. Серія правнича, книга 3). — 24,3 × 17,4 × 1,3 см.

В індивідуальній складеній («мармуровий» папір, коленкор) палітурі. Збережено оригінальну обкладинку. Незначні потертості та забруднення.

Книга має наукову та історико-культурну цінність. Прижиттєве видання автора.

Естімейт

500–600
Торги завершено
Працю українського історика, юриста, громадського та політичного діяча Андрія Яковліва (1872–1955) присвячено аналізу міждержавних договорів XVII–XVIII ст., які встановлювали й закріплювали правові відносини між Україною та Москвою, починаючи з договору Б. Хмельницького 1654 року. Дослідник демонструє справжній характер договорів І. Виговського, Ю. Хмельницького, І. Брюховецького, Д. Многогрішного, І. Самойловича, І. Мазепи, І. Скоропадського та подає оцінку їх юридичного значення.