Лот №: 101
[Снегиревъ И.] Русскія народныя пословицы и притчи, изданныя И.Снегиревымъ съ предисловіемъ и дополненіями . 1848

Москва: Въ университетской Типографіи. — [1] арк., XLV, 503 с., [1] арк. — 21,2 × 13,7 × 3,3 см.

У складеній коленкоровій палітурі. Потертості та забруднення. Пошкоджена задня кришка. Фоксинг. На титульному аркуші нерозбірлива печатка та підпис [А. Моск… 1949 р. Одеса].

Книга має наукову та історико-культурну цінність і становить колекційний інтерес. Бібліографічна рідкість. Прижиттєве видання автора.

Естімейт

600–800
Торги завершено
Фундаментальне дослідження російського етнографа, фольклориста і археолога Івана Снєгірьова (1793–1868). Одне з перших наукових видань російських прислів'їв та притч, що становлять важливий матеріал для вивчення російської народності й мови. З великою повнотою і знанням справи автор описав народні свята та обряди, залучивши до вивчення лубочні картинки. Представлена праця стала основою для подальшого збирання прислів'їв та приказок, зокрема використовувалась Володимиром Далем.
Бібліографія: Н.Б. № 560, Бурцев № 1821.