Лот №: 6
Січинський В. Історія українського мистецтва. Архітектура: [у 2-х т.] Т. І–ІІ. 1956

Нью-Йорк: Видано Науковим Товариством ім. Шевченка в Америці й Вільною Академією Наук у США за матеріальної підтримки Східньо-Европейського Фонду, 1956. Т. І. — 180 с., [8] арк. іл.: іл. — 30,5 × 23,3 × 2 см. Т. ІІ. — 11 с., LXIV табл. з іл. — 30,5 × 23,5 × 1,6 см.

В оригінальних палітурах. Незначні потертості та забруднення. Титульні аркуші продубльовано англійською мовою. Художнє оформлення Петра Холодного.

Книги мають наукову, художню, історико-культурну цінність і становлять колекційний інтерес. Прижиттєве видання автора.

Естімейт

500–600
Торги завершено
Праця українського архітектора, графіка й мистецтвознавця Володимира Січинського (1894–1962) присвячена історії розвитку української архітектури. У першому томі висвітлено історично-суспільний розвиток церковного будівництва, подано опис архітектурних пам’яток і біографічні дані їх творців. Другий том містить 64 таблиці з 300 рисунками автора. Кілька з них В. Січинський виконав за шкіцами О. Лушпинського, В. Кричевського, В. Лозінського, ще один — за рисунком Тараса Шевченка («Богданова церква в Суботові»).