Лот №: 57
Пісня про поход Ігоря Сьвятославича: Поема ХІІ. В.. 1907

Щурат Василь

Львів: Накладом В. Будзиновського; Друк. «Народова» (Манєцких). 33 с., ХІV с. — 20,7 х 15,8 х 0,8 см. В індивідуальній складеній (шкіра, цупкий папір) палітурі. Незначні забруднення. Власницький підпис на титульному аркуші та позначки в тексті графічним олівцем та ручкою. Книга має наукову, історико-культурну цінність і становить колекційний інтерес. Прижиттєве видання автора. Провенанс: підпис на титулі — «Манецький».

Естімейт

350-400
Торги завершено
Один з найкращих на початок ХХ ст. віршований переклад «Слова о полку Ігоревім» сучасною українською мовою. До виходу в світ перекладу М. Рильського у 1939 р., ця версія вважалася найточнішою та найпоетичнішою. Фаховий переклад поеми В. Щурат виконав у 1907 р., а згодом дослідив і так звані «темні місця» тексту, написавши на цю тему кілька наукових розвідок, актуальних і сьогодні. Перекладацька праця В. Щурата завжди супроводжувалася глибоким аналізом творів і нерідко продовжувалася серією досліджень і наукових розвідок. Так було у випадку з «Піснею про Роланда» та «Словом про похід Ігоря». «Як учений, він ґрунтовно досліджував ці два великі творіння європейського Середньовіччя і вказав на виразні паралелі між ними, а як перекладач — знайшов у кожному випадку стилістичний ключ для повноцінного їх відтворення і тим самим забезпечив цим перекладам довге життя в нашому письменстві», — зазначає теоретик та історик М. Москаленко.

Щурат Василь

(1871-1948)

Український педагог, літературознавець, поет і перекладач. Здійснив перший повний переклад «Пісні про Роланда» українською мовою (1895). Автор одного з найкращих віршованих перекладів «Слова о полку Ігоревім» сучасною українською мовою (1907). Був головою Наукового товариства ім. Шевченка, брав активну участь у боротьбі за Український університет, а після невдачі став ініціатором і першим ректором Львівського (таємного) українського університету (1921–1923).