Яворницький Дмитро

Яворницький Дмитро (1855–1940). Український історик, археолог, етнограф, фольклорист, лексикограф, письменник, один з найзначніших дослідників історії українського козацтва, дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка (1914) і Всеукраїнської академії наук (1929). Засновник і керівник кафедри українознавства Катеринославського університету. На становлення Д. Яворницького як науковця вплинули викладачі Харківського університету О. Потебня та М. Сумцов. З 1902 р. очолював Катеринославський обласний музей ім. О. М. Поля. Саме під його керівництвом музей перетворився на один з провідних в Україні.

Share on