Овчинников Олександр

Овчинников Олександр (1866-?) Письменник, краєзнавець, видавець, засновник і редактор календара-щорічника «Придніпров’я», член Імператорського Російського військово-історичного товариства. Переважнуґ більшість книг і брошур Овчинникова було видано в Катеринославі його власним коштом. Видав багато картографічних матеріалів, зокрема «Карту Катеринославської губернії» з масштабом 40 верст на дюйм (1910). Велику цінність становить і «Новий план г. Катеринослава» (1917) — останнє з передреволюційних видань планів міста. Доля науковця після 1917 р. є невідомою. Головним результатом редакторсько-видавничої діяльності О. Овчинникова в Катеринославі на початку XX ст. став календар-щорічник «Придніпров’я», що витримав 7 видань (1908–1914). Це була своєрідна енциклопедія краю початку XX ст., шанована серед місцевих краєзнавців і журналістів. Видання 1908 р. містить рідкісні мапи Катеринослава та Катеринославської губернії .

Share on