Орда Наполеон Матеуш Тадеуш

Орда Наполеон Матеуш Тадеуш (1807-1883). Білоруський і польський художник, літератор, композитор, музикант. Автор понад тисячі акварелей і рисунків, що зображують історичні місця польських, українських і білоруських земель. Його рисунки було використано під час підготовки проектів реставраційних робіт Андріївської церкви в Києві, костелу Івана Предтечі в Білій Церкві, фортеці в Кам’янці-Подільському, замків у Дубному та Острозі, інших архітектурних пам’яток України. Багато з цих будівель було змінено, перебудовано або знищено, тому твори художника, що зображають їх, є надзвичайно цінними. Малював Н. Орда майже з фотографічною точністю. Під кожним малюнком він подавав не лише назву зображеної місцевості або архітектурної пам’ятки, алей нерідко пояснювальний текст, що стосувався самої місцевості, розміщення архітектурного ансамблю чи окремої споруди, власників замків, палаців, маєтків тощо. Дивовижну за культурним, науковим і мистецьким значенням роботу Наполеона Орди завершив блискучий майстер літографії Алоїз Місерович у літографському цеху Фаянса у Варшаві 1880 року. 84 аркуша з видання «Album widoków przedstawiających miejsca historyczne Królestwa Galicyi i ziem krakowskich zrysowane z natury prez Napoleona Ordę» присвячено Україні.

Share on