Милорадович Григорій

Милорадович Григорій (1839–1905). Український громадський діяч, історик і генеалог. Генерал-лейтенант Російської імператорської армії. Організатор і перший голова Чернігівської губернської вченої архівної комісії. Автор багатьох праць з історії Лівобережної України, української генеалогії, геральдики, історичної бібліографії.

Share on