Лазаревський Олександр

Лазаревський Олександр (1834–1902) Видатний український історик, джерелознавець і видавець. Організатор національної архівної справи. Перший до­ слідник адміністративно-судового устрою Гетьманщини. Редактор декількох випусків журналу «Кіевская старина».

Share on