Ібн-Русте

Ібн-Русте (перша пол. Х ст.) Застар.: Ібн-Даста; Абу-Алі Ахмед Ібн-Омар. Арабський історик і географ, вчений-енциклопедист другої першої половини X ст. За походженням перс, уродже­нець Ісфагана. Автор енциклопедії «Дорогі цінності» (або «Книга дорогоцінних намист»).

Share on