Лот №: 101
Камень соблазна. 1783

Мінятій Ілля

Камень соблазна или историческое изъясненіе о началѣ и причинѣ раздѣленїя восточной и западной церкви, сочиненное Кернитскимъ и Калавритскимъвъ Пелопонисѣ епископомъ Иліею Минятіемъ.СПб.: Изд. Петромъ Богдановичемъ; Тип. у Шнора. [10] с., 3–102 с. — 19,8 × 12,7 × 1,4 см. В оригінальній шкіряній палітурі. Орнаментальне тиснення. Відсутній невеликий фрагмент корінця. Тонований обріз. Незначні потертості та забруднення. Сліди рідини. Печатки невідомого [книжкового магазину]. Власницькі позначки олівцями у тексті. Книга має наукову, історико-культурну цінність і становить колекційний інтерес. Перше видання російською мовою.

Естімейт

2000-2500
Торги завершено
Серед праць святителя Іллі Мінятія особливе місце займає «Камінь спокуси, або історичне пояснення про початок і причини поділу східної і західної церков». Книгу було видано 1717 року в Лейпцигу, а 1783-го перекладено ро- сійською мовою і видано у Санкт-Петербурзі. До цього видання додано також житіє Іллі Мінятія. Твір присвячено розгляду причин поділу західної і східної церков. Святитель відзначає п’ять причин: влада папи (як основна при- чина поділу), сходження Св. Духа, опрісноки, блаженство святих та вогонь чистилища. «Камінь спокуси» є зразком антилатинської полеміки, актуальної на той час для східного православ’я, яке в роки турецького панування стало об’єктом експансивної місіонерської діяльності Ватикану. І. Мінятій блискуче використав весь арсенал засобів, який могла надати богослову тодішня наука на Заході: твори Отців Церкви і візантійські хроніки, численні архівні доку- менти та житія — науковий інструментарій єпископа Іллі не надто відрізнявся від того, що використовувався вче- ними-богословами і двома століттями потому. До того ж, це одна з перших книг, написана новогрецькою мовою, — раніше православні богослови писали виключно класичною давньогрецькою. Таким чином, святитель Ілля першим став проповідувати і писати доступною простим людям мовою, впровадивши її до православної богословської та полемічної літератури.

Мінятій Ілля

(1669–1714)

Святитель Православної церкви, єпископ Керніки і Калавріта (в Мореї), проповідник і богослов.