Лот №: 71
Ластôвка. 1841р.

Сочиненія на Малороссійскомъ языкѣ. Гг. Л. Боровиковскаго, Е. Гребенки, Грицька-Основьяненка, В. Забѣлы, И. Котляревскаго, Кореницкаго, П. Кулеша, Мартавицкаго, П. Писаревскаго, А. Чужбинскаго, Т. Шевченка, С. Шерепери и другихъ: повѣсти и pазсказы, нѣкотоpыя наpодныя малоpоссійскія пѣсни, поговоpки, пословицы, стихотвоpенія и сказки / собpалъ Е. Гpебенка.

С. Петербургъ: Изданіе Книгопродавца Василья Полякова. — [2] с., 382 с. — 14,3 × 11,2 × 2,1 см.

В індивідуальній напівшкіряній палітурі епохи. Орнаментально-шрифтове тиснення на корінці. Сліди реставрації палітури, пожовтіння та забруднення паперу. Видавнича обкладинка не збереглася. Суперекслібрис «І. М.». На титульному аркуші конгревне тиснення «І. І. Мазуревскій».

Рідкісна збірка прижиттєвих публікацій творів класиків української літератури. Вперше після «Кобзаря»1840 року було надруковано нові поезії Тараса Шевченка: «Причинна» («Реве та стогне Дніпр широкий…»), «На вічну пам’ять Котляревському» («Сонце гріє, вітер віє…»), «Тече вода в синє море» (помилково — як продовження елегії «На вічну пам’ять Котляревському»), «Вітре буйний», а також розділ з поеми «Гайдамаки» («Яремо! Герш-ту! Хамів сину!») Наявність цього видання у біблі отеках, музеях і приватних зібраннях визначає особливий статус цих колекцій.

Естімейт

17 000 — 20 000

Стартова ціна

11 000
Торги завершено
Видання відкривається вступним словом упорядника, Євгена Павловича Гребінки (1812–1848) «Так собі до земляків». Особливої ваги альманаху надають першодруки знаменитих творів Тараса Шевченка (1814–1861), які потверджують його статус провідного поета України. На сторінках «Ластівки» опубліковано романтичні балади, ліричні вірші та фольклорні записи полтавця Левка Боровиковського (1806–1889). Також упорядник запросив до участі свого шкільного товариша, полтавця О. С. Афанасьєва (1816–1875). Під псевдонімом Афанасьєв-Чужбинський він представив два вірші, що відповідали романтичній концепції альманаху, — «Є. П. Гребінці» та «Прощання». Серед визначних дебютантів «Ластівки» — знаменитий український поет-романтик Віктор Забіла (1808–1869) з творами «Голуб», «Пісня» та «Повіяли вітри буйні». Також Є. Гребінка опублікував у збірці дві власні байки та ліричний вірш «Українська мелодія», який завдяки своїй поетичній довершеності згодом здобув славу народної пісні.

Царину прози в альманасі представлено творами Г. Квітки-Основ’яненка (1778–1843) та П. Куліша (1819–1897). Уривок із казки «Циган» — літера турний дебют П. Куліша як українського письменника. Завершує видання післямова упорядника: «Полюбіть же земляки, нашу „Ластівочку“. Нехай летить до вас, нехай собі щебече по хуторах…»

Провенанс: суперекслібрис «І. М.»; конгревне тиснення на титульному аркуші: «І. І. Мазуревскій».

[Мазуревський Іван — син священика з Харківщини (друга половина ХІХ ст.).]

Бібліографія: Бурцев А. Е. Обстоятельное библиографическое описание редких и замечательных книг. — № 1273: «Издание давно распродано и в настоящее время книга редка»;
Комаров М. Т. Шевченко в литературе и искусстве. Библиографический указатель материалов для изучения жизни и произведений Т. Шевченка. — IV, № 1;
Гринченко Б. Д. Литература украинского фольклора. 1777–1900. Опыт библиографического указателя. — № 108.