Лот №: 33
Лукомскїй В. К. и Модзалевскїй В. Л. Малороссїйскїй гєрбовникъ. 1914р.

Изд. Черниговського дворянства; рис. Е. Nарбута.

СПб.: Изд. Черниговскаго дворянства; тип. Сиріусъ. — XXVI c. ([1] л. табл. герб. печ., [1] л. авант. рис. Г. Нарбута, [1] л. герб Черн. губ.), [3] л. ([1] л. герб К. Разумовского), 214 с., [2] л., LXVIII л. ил. (табл. герб.), [1] л., 16 с. — 26,2 × 18,5 × 4 см.

В індивідуальній напівшкіряній палітурі з орнаментально-шрифтовим тисненням золотом. Незначні потертості палітури та паперу. Оригінальна обкладинка не збереглася. На аркушах з таблицями та гербами печатки «Bibliot Ossolin».

Книга має наукову, художню, історико-культурну цінність і становить колекційний інтерес. Бібліографічна рідкість. Наявність цього видання у бібліотеках, музеях і приватних зібраннях визначає особливий статус цих колекцій.

Естімейт

8 000 — 9 000

Стартова ціна

5 500
Торги завершено
«Малоросійський гербовник» — унікальний геральдичний довідник,підготовлений істориками-генеалогами Владиславом Лукомським (1882–1946) та Вадимом Модзалевським (1882–1920) за постановою зборів депутатів дворянства Чернігівської губернії. Видання містить описи гербів 609 родів козацької старшини, української шляхти та їхніх нащадків; таблиці гербів 108 родів, яким герби було надано російськими імператорами, 156 інших українських дворянських родів і 133 родів польського походження. Наприкінці книги подано покажчики українських («малоросійських») родів і польських гербів. Вишукане оздоблення гербовника виконав знаний український художник-графік Георгій Нарбут (1886–1920).

Упорядники видання використовували зображення й описи українських дворянських родових гербів, які свого часу увійшли до «Загального гербовника» та збірки «Герби Малоросійських дворянських фамілій», складеної істориком Г. Мілорадовичем наприкінці ХІХ століття. Матеріали було взято насамперед із приватних колекцій П. Дорошенка та В. Модзалевського, зібрання Музею українських старожитностей ім. В. Тарновського Чернігівського губернського земства, Чернігівської губернської вченої архівної комісії та деяких інших архівних сховищ.

Бібліографія: Библиотека Д. В. Ульянинского. Библиографическое описание. — Т. ІІІ: История российского дворянства. Генеалогия. Геральдика. — М., 1915. — № 3741.