Лот №: 84
Украинская старина. 1866р.

Данилевський Григорій

Материалы для истории украинской литературы и народнаго образования. / Изд. Заленскаго и Любарскаго. Харьков: Тип. П. Чеховского. — [8] с., 404 с.; 27,5 х 18,5 х 1,8 см. В оригінальній обкладинці. Більшість аркушів не розрізані. Потертості, незначні забруднення. Книга має наукову, історико-культурну цінність і є бібліографічною рідкістю. Прижиттєве видання автора.

Естімейт

1000-1200

Стартова ціна

600
Торги завершено
Книга написана на основі документальних джерел і спогадів сучасників, містить рідкісні статті про життя, творчу та громадську діяльність видатних особистостей Слобідської України — Г. Сковороди, В. Каразіна та Г. Квітки-Основ’яненка. Їх життєвий шлях подано на тлі подій тих років. Окрема частина книги являє собою дослідження етапів зародження і розвитку народної освіти на Слобожанщині. В ній також висвітлено роль Харківського університету в цьому процесі.

Данилевський Григорій

(1829–1890)

Історик, письменник, публіцист, перекладач, автор художніх творів, зокрема романів із історії Росії XVIII–XIX століть, які за життя письменника здобули визнання не лише в Російській імперії, а й за кордоном. У 1866 році Данилевський видав книгу «Українська старовина» (історичні та біографічні нариси), яку було відзначено малою Уваровською премією.