Лот №: 5
Договір Богдана Хмельницького з Москвою 1654. 1954

Яковлів Андрій

Нью-Йорк: Видавнича спілка Ю. Тищенка & А. Білоус: Друк. «Свободи», Джерзі Сіті. — 128 с.; 23×15,5×1 см. В оригінальній видавничій обкладинці (наявні потертості та незначні забруднення). Художнє оформлення обкла- динки — П. Холодного. Штамп «withdrawn» (вилучений). Титул розгорнутий двомовний (англ., укр.); висновки англійською мовою. Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність. Емігрантське видання. Прижиттєве видання автора. Провенанс: екслібрис Юрія Наконечного — українського емігранта у США, Філадельфія. За 20 років своєї громадської праці пан Юрій подарував різним українським спільнотам понад 13 тисяч книг.

Естімейт

250-300
Торги завершено
Україно-російський договір 1654 р. був предметом наукового інтересу багатьох істориків, юристів, фахівців дер- жавного права, праці яких містять широкий спектр оцінок і характеристик договору, його форми і змісту, а також історичної і юридичної кваліфікації. Яковлів належить до передових дослідників історії українського права, його праці видані українською, російською, англійською, німецькою та французькою мовами. Роботи вченого є знач- ним внеском у розробку проблеми договору, передусім, це велика стаття «Договір гетьмана Богдана Хмельниць- кого з Москвою 1654 року». Його великою заслугою є професійно виконаний аналіз юридичної природи договору, а також розгляд і класифікація оцінок і думок інших дослідників — його попередників. Ряд вчених, які писали після Яковліва, спираються саме на його аналіз статей. У даній праці розглянуто дві редакції договору Б. Хмель- ницького, стан України напередодні складання договору, Переяславська Рада і початок роботи з посольством московського царя, встановлення тексту договору 1654 р.

Яковлів Андрій

(1872–1955)

Український вчений, історик, правник, громадський і політичний діяч. У 1917–1918 рр. член Української Центральної Ради, директор її канцелярії та Департаменту чужоземних зв’язків Міністерства закордонних справ, надзвичайний посол до Австро-Угорщини, голова надзвичайної дипломатичної місії Української Народної Республіки в Голландії та Бельгії. Професор і ректор Українського вільного університету в Празі, професор Української господарської академії в Подєбрадах, директор Українського наукового інституту в Варшаві. Один із засновників Музею визвольної боротьби України в Празі. Дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка, керівник правничої секції Української вільної академії наук у Нью-Йорку.